„Kūrinija sudaryta iš kubų ir sferų (rutulių)“, taip yra pasakęs Walter Russell, XIX- XX a. gyvenęs mistikas menininkas. Dar tai galima papildyti, kad ir iš kūginių bei piramidinių geometrinių pavidalų.

Senovės graikų filosofas Platonas pateikė apibendrinimą, kad visa materija sudaryta iš penkių elementų, kuriuos atitinka penki geometriniai pavidalai, vadinami Platono kūnu (Platonic solid):

  1. Ketursienis pavidalas tetraedras (tetrahedron, triangular pyramid) atstovaujantis ugnies elementą.
  2. Šešiasienis pavidalas heksaedras (hexahedron, cube) atstovaujantis žemės elementą.
  3. Aštuonsienis pavidalas oktaedras (octahedron) atstovaujantis oro elementą.
  4. Dvidešimtsienis pavidalas ikosaedras (icosahedron) atstovaujatis vandens elementą.
  5. Dvylikasienis pavidalas dodekaedras (pentagonal dodecahedron) atstovaujantis eterį, kaip dvasią apjungiančią prieš tai minėtus keturis elementus.

Visata tarsi sukurta iš čia paminėtų penkių geometrinių pavidalų.

Manoma, kad Visatoje yra geometriškai struktūrizuota tvarka.

Tikrovės išmatavimai, realybės dimensijos, dažnai vaizduojami kubų pavidalu. Kubu, kitaip heksaedru, atstovaujančiu žemės elementą, vaizduojama realybės trečia dimensija. Realybės ketvirtoji dimensija, trys erdvės dimensijos ir laiko dimensija, vaizduojama hiperkubu (hypercube), kitaip vadinamu teseraktu (tesseract).

Pati besiplečianti Visata dažnai įsivaizduojama kaip kūgio formos. Dvigubu kūgiu, vadinamu šviesos kūgiu, reliatyvumo teorijoje vaizduojamas laikas.

Belieka pasakyti, kad besiplečiančią Visatą vaizduojantis dvigubas, šviesos, kūgis tampa toro pavidalu, kuriame tarsi susilieja praeitis su ateitimi taip susijungdama dabartyje.

Budistų Avatamska sūtroje teigiama, kad Indros valdose banguoja tinklas sudarytas iš perlų pavidalų, nuregztas taip, kad pažvelgę į vieną perlą jame regėsime visų kitų perlų atspindį. Jeigu pateiksime į kurią nors jo dalį, sukelsime varpelių skambesį, girdimą visose kitose tinklo vietose – tai yra visuose tikrovės kampeliuose.

Manoma, kad Visatos sandara sudaryta iš monadų, smulkių ir nedalių proto vienetų, kurių kiekvienas atspindi Visatą iš savojo požiūrio taško. Tuo pačiu metu kiekviena atskira monada yra susijusi su visomis kitomis taip, kad keisdami vieną jų drauge keičiame ir visas likusias – kaip ir Indros tinkle.

Parašykite komentarą