Aš pradžioje pradėjau praktikuoti ir domėtis baltų, tai yra senovės lietuvių, pasaulėžiūra, vėliau praktikavimas ir domėjimasis išsiplėtė į vedinę ir druvių, tai yra druidų, pasaulėžiūras. Pastebėjau, kad pasaulėjautos lygmenyje šios pasaulėžiūros tarsi persipina ir susilieja. Moksliškai toks bendrumas įvardijamas kaip indo-europiečių pasaulėjauta. Aš tai įvardinu kaip įgimtine mūsų, lietuvių, protėvių pasaulėjauta.

Norėdamas labiau apibendrinti baltų pasaulėžiūrą parašiau straipsnį pavadinimu „Kas yra baltai?„. Norėdamas apibendrinti galimas vedų sąsajas su Lietuva parašiau straipsnius „Vedinės pasaulėžiūros ištakos Lietuvoje„, „Šeša ir Šešupė„. Taip pat, paruošiau apibendrinimą „Dvasinės ir medžiaginės būčių sąryšis„.

Manyčiau, kad nėra kaip apibrėžti kur prasideda ir kur baigiasi „baltų tikėjimas”, taip kaip vedų sąvoka nėra Indijos nuosavybė, kadangi ji taikoma ir lietuvių kalboje, – vedos, vesti, vydėti, veidas<->dievas. Be to, baltų pasaulėžiūra glaudžiai siejasi su druidų tikėjimu, – plačiau apie tai straipsnyje „Apie keturias kilniąsias Druwio tiesas„. Todėl, apibendrintai šią pasaulėjautą įvardiju kaip visų indo-europiečių įgimtiniu tikėjimu.

Skelbiama, kad „Siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal tautybę, gimtąją kalbą ir išpažįstamą tikėjimą, Lietuvos statistikos departamentas vykdo internetinę gyventojų apklausą.”. Surašymas numatomas nuo 2021 m. sausio 15 d. iki vasario 17 d. Todėl, vietoje to, kad visi romuviai, druviai, jogai bei kiti besidomintys vedomis ir baltų pasaulėjauta save įsivardintų savitai, siūlau savo išpažįstamą tikėjimą įvardinti kaip įgimtinis tikėjimas. Tai lietuvių, jogų, druvių ir kitų tikėjimas, kylantis iš tikrosios žmogaus prigimties, kaip atsiribojimas nuo religijų, kuriose meldžiamasi išoriniam, nuo žmogaus sąmonės atsietam, dievui.

This Post Has 2 Comments

  1. Mindaugas

    mokslininkai teigia, kad Dievo tikėjimas būdingas kiekvienam žmogui nuo gimimo. „Mes nustatėme, kad vaiko mąstymo eigai būdingas intuityvus tikėjimas aukštesniąja jėga”, – pareiškė tyrimo vadovas profesorius Briusas Hudas. Jo žodžiais, būtent tikėjimas padėjo žmonijai išgyventi. Specialistai tvirtina, kad pasaulio aušroje tos žmonių grupės, kurios garbino dievus ar dievą, tikėjo teisingumu ir tvarkinga pasaulio sandara, kūrė tvirtesnius specialius ryšius ir padidindavo savo išgyvenimo galimybes. Būtent jie padėjo pagrindus šiuolaikinei civilizacijai ir davė impulsą evoliucijai. Mokslininkų žodžiais, gentys ir grupės žmonių, neturėję Dievo supratimo ir tikėjimo, subyrėjo ir išnyko nepalikusios pėdsakų.

Parašykite komentarą